wtorek, 18 grudnia 2012

Kursy wymiany walut

Kursy wymiany walut są zależne od szeregu czynników.Ważnymi czynnikami
fundamentalnymi zmiany kursów jest poziom stóp procentowych. Wyższe stopy
przyciągają kapitał zagraniczny. Wyższe stopy procentowe to szansa na wyższy
zysk z transakcji depozytu w danej walucie. Inwestorzy często pożyczają w
walucie niżej oprocentowanej i inwestują w waluty o wysokim oprocentowaniu.
Takie transakcje są zwane Carry trade .
Innymi czynnikami zmienności kursów
są : sytuacja gospodarcza danego kraju, rachunek obrotów bieżących, wzrost
gospodarczy, pogorszenie gospodarcze,inflacja, bezrobocie. Na zmianę kursu
mają także wpływ inne czynniki takie jak: Analiza techniczna, trend na rynku.
Każdy może widzieć rynek inaczej i kierować się innymi jego aspektami. Rynek
często zachowuje się tak jakby ignorował w/w czynniki. Koniecznym jest by
potrafić się znaleźć na rynku w każdych warunkach. Każdy uczestnik rynku
kieruje się swoimi opiniami – jedni patrzą na dane podstawowe( analiza
fundamentalna) inni kierują się analizą techniczną a większość własną
mieszanką tych metod. Na rynku nie ma sposobu by mieć zawsze rację, należy
zachować pokorę.

Kwotowanie

Dla określenia kursu wymiany przyjęto następujące zasady: Kwotowanie proste
- czyli stała ilość obcej waluty zrównana z walutą lokalną.
Przykładowo: 100USD = 277 PLN
Kwotowanie odwrotne - czyli stała ilość pieniądza lokalnego zrównana z waluta
obcą.

Przykład: 100PLN = 36,10 USD

Na globalnym rynku Forex przyjęty został tzw." Dolar standard"- czyli zmienna
ilość lokalnego pieniądza za 1 USD. w ten sposób określa się kursy i podaje
kwotowania. Wyjątek stanowi funt brytyjski, który jako wcześniejszy od
standardu dolarowego też zajmuje znaczące położenie i innej waluty też są względem niego kwotowanie( nawet dolar amerykański).
Na rynku Forex każda waluta posiada dwie ceny. Te ceny to cena kupna i cena
sprzedaży . Są one różne . Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży nazywa
sie " spread". Banki zawsze kupują USD za inną walutę po niższej cenie ( cena
kupna) a sprzedają po cenie wyższej (cena sprzedaży). Bank zawsze
przeprowadzi transakcje w najbardziej korzystny dla siebie sposób.

Przykładowo:Kurs wymiany
USD/PLN= 2,7687/ 2,7722- czyli kupno/sprzedaż
Jeśli sprzedajemy 10 000 USD- dostajemy 27 687 PLN a jeśli kupujemy 10
000USD- płacimy 27 772 PLN.

Jeśli ustala sie kurs wymiany walut mniej popularnych to określa się dla nich
tzw. kursy" cross". Nazwa pochodzi ze sposobu liczenia. Jeśli oblicza się kurs
waluty A względem waluty B, to wyznaczanie kursu następuje poprzez wycenę
względem dolara. Waluta A jest sprzedawana za USD a następnie za uzyskaną
kwotę w USD kupuje się walutę B.

Przykład.JPY/PLN

Przykład – firma Toshiba sprzedała w Polsce komputery za złotówki. Jak
zakwotuje bank japoński kupno złotówek za jeny? ( kurs USD/PLN jak w
przykładzie powyżej)
- bank kupi USD za PLN-2,776 bank sprzeda USD za JPY- 90,32 ( notowanie
bankowe NBP z momentu wyliczania przykładu)
Czyli wyliczony kurs wymiany wynosi - Kurs( cross)= 2,776/90,32 = 0.03078
Dla porównania kurs bankowy NBP PLN/JPY z godziny danych= 0,0308 /
0,0309)- czyli znaczaca zgodność obliczeń z rzeczywistymi notowaniami.
Gdy kursy wymiany ustalane są w sposób powyższy i wymiana dokonywana jest
natychmiastowo to taki kurs ( i transakcja) jest nazywana spot.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz